• Tiếng Việt
  • English

Các công việc của kiểm toán và các loại kiểm toán hiện nay?

28/10/2020 Proateco Tin tức,

 

Bạn thắc mắc công việc của kiểm toán là gì và các loại kiểm toán hiện nay gồm những gì? Đừng bỏ qua nội dung bài viết này nhé.

Các công việc của kiểm toán

Các kế toán viên sử dụng những phương pháp khác nhau để xác minh tính trung thực của tài liệu. Tính pháp lý của các báo cáo tài chính. ví dụ: phương pháp đối chiếu, logic, diễn giải thông tin, điều tra, quan sát, thử nghiệm hay kiểm kê… Trước khi đi sâu tìm hiểu các loại kiểm toán hiện nay chúng ta cùng tìm hiểu 3 chức năng chính của kiểm toán:

  • Xác minh tính trung thực và tính hợp pháp của các báo cáo tài chính
  • Đánh giá bằng việc đưa ra ý kiến về tính trung thực và mức độ hợp lý của các thông tin tài chính, kế toán.
  • Tư vấn cho các nhà quản lý thông qua việc chỉ ra những sai sót cũng như mở ra những biện pháp để khắc phục và giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn.
Cong viec kiem toan
cong viẹc kiem toan

Lưu ý, các tổ chức ở đây không chỉ là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mà còn bao gồm các cơ quan Nhà nước. Kiểm toán hướng tới nhiều đối tượng khác nhau.

Bạn thắc mắc công việc của kiểm toán là gì và các loại kiểm toán hiện nay gồm những gì? Cùng tìm hiểu các loại kiểm toán trong nội dung sau.

Các loại kiểm toán hiện nay

Hiện nay có 3 loại kiểm toán: kiểm toán Nhà nước; Kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.

  • Kiểm toán Nhà nước: Do cơ quan kiểm toán Nhà nước tiến hành theo luật định và không thu phí. Thông thường đối tượng được kiểm toán là các doanh nghiệp, công ty nhà nước.
Kiểm toán nhà nước
  • Kiểm toán độc lập:

    Được tiến hành bởi các kiểm toán viên tại các công ty độc lập chuyên về dịch vụ này. Nhiệm vu chính của họ thường là kiểm toán những báo cáo tài chính. Ngoài ra, họ cũng có các dịch vụ khác về tài chính và kinh tế tùy theo yêu cầu của khách hàng. Kiểm toán độc lập là loại kiểm toán nhận được sự tin cậy từ bên thứ ba và các nhà đầu tư.

  • Kiểm toán nội bộ: Là những kiểm toán viên trong nội bộ một công ty hay tổ chức nào đó. Họ thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc. Thông thường những báo cáo kiểm toán này chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty, ít nhận được sự tin cậy từ bên ngoài vì các kiểm toán viên là nhân viên nội bộ công ty, làm việc ảnh hưởng của ban giám đốc.

Hy vọng những kiến thức này sẽ mang đến cho các bạn nhiều thông tin bổ ích. Phục vụ công việc và cuộc sống.

 

zalo