• Tiếng Việt
  • English

Hoạt động kiểm toán độc lập được nhà nước quy định như thế nào?

27/10/2020 Proateco Tin tức,

Hiện nay, trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập thì trách nhiệm của cơ quan quản lý được quy định như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết.

Theo quy định của Luật kiểm toán độc lập 2011 quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập được phân chia và quy định cụ thể nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác; làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

kiểm toán độc lập
Theo quy định của Luật kiểm toán độc lập 2011 quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập được phân chia và quy định cụ thể nhằm góp phần công khai

 

Phân cấp quản lý được quy định như sau:

Thứ nhất:

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập

Thứ hai:

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về kiểm toán độc lập;

+ Xây dựng, trình Chính phủ quyết định chiến lược và chính sách phát triển hoạt động kiểm toán độc lập;

+ Quy định điều kiện dự thi, việc tổ chức thi để cấp chứng chỉ kiểm toán viên; cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ kiểm toán viên;

+ Quy định mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

+ Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

+ Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập;

+ Thanh tra, kiểm tra hoạt động thuộc lĩnh vực kiểm toán độc lập của tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán;

+ Quy định về cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề;

+ Tổng kết, đánh giá về hoạt động kiểm toán độc lập và thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động kiểm toán độc lập;

+ Hợp tác quốc tế về kiểm toán độc lập.

Kiểm toán độc lập
Xây dựng, trình Chính phủ quyết định chiến lược và chính sách phát triển hoạt động kiểm toán độc lập

Thứ ba:

Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập.

Cuối cùng: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập tại địa phương.

kiểm toán độc lập
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập tại địa phương

Hy vọng những thông tin này sẽ mang đến cho các bạn nhiều kiến thức bổ ích.

 

zalo