• Tiếng Việt
  • English

Kiểm soát nội bộ là gì? Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

25/09/2020 Proateco Tin tức,

Bạn đã hiểu thế nào là kiểm soát nội bộ và cần làm gì để kiểm soát nội bộ tốt chưa? Hãy cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết này nhé.

Thứ nhất: Kiểm soát nội bộ là gì?

Kiểm soát nội bộ tên tiếng anh là Internal Controls, là một cụm từ chuyên ngành thường được thấy ở các doanh nghiệp. Kiểm soát nội bộ là chức năng quan trọng của bộ máy tổ chức trong công ty, doanh nghiệp giúp tránh và bài trừ những gian lận trong kế toán.

Cùng với đó, vị trí này còn có chức năng cải thiện mọi quá trình hoạt động của doanh nghiệp thông qua quá trình cải thiện và tính chính xác, kịp thời của báo cáo tài chính.

Kiểm soát nội bộ là chức năng quan trọng của bộ máy tổ chức trong công ty

Trong kiểm soát nội bộ vai trò của kiểm toán viên là gì?

Vai trò của kiểm toán viên trong quy trình kiểm toán nội bộ có thể hình dung cụ thể như sau:

Trong một công ty, doanh nghiệp, mọi giấy tờ, thông tư và báo cáo tài chính đều được quản lý chặt chẽ và người đứng ra làm chính là Giám đốc tài chính, kế toán trưởng trực tiếp lập ra các nhiệm vụ và phân tích rõ ràng chi tiết.

Các kiểm toán viên có trách nhiệm cũng như nhiệm vụ thông qua các báo cáo tài chính để đánh giá và đưa ra những ý kiến của họ dựa trên thủ tục cùng các hồ sơ sử dụng tạo ra chúng.

Kiểm toán viên phải thực hiện đúng như quy trình và thủ tục bắt buộc sử dụng hồ sơ để làm ra. Khi tiến hành kiểm tra rà soát mọi quy trình kiểm toán và kiểm soát qua hoạt động đánh giá hiệu quả.

Các kiểm toán viên có trách nhiệm cũng như nhiệm vụ thông qua các báo cáo tài chính

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

Hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp là quy tắc và các chính sách xoay quanh những thủ tục để đảm bảo các quy tắc:

Các báo cáo tài chính chính xác đầy đủ tin cậy.

Các hoạt động phải có hiệu quả.

Các hoạt động trong quá trình kiểm soát cần tuân thủ mọi nội quy và luật doanh nghiệp.

Mọi hoạt động chức năng kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp cần phải được kiểm tra chặt chẽ và kỹ lưỡng để đảm bảo độ tin cậy dễ dàng.

Theo quy định về kiểm soát nội bộ, quá trình báo cáo tài chính cần kèm theo các báo cáo. Thông tin báo cáo kiểm toán độc lập từ các doanh nghiệp có uy tín và kinh nghiệm để chứng minh được quá trình kiểm đạt yêu cầu.

Thứ hai: Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm những gì?

Hệ thống kiểm soát nội bộ được chia thành 5 nhóm cụ thể, bao gồm:

  1. Môi trường kiểm soát: Được tạo ra bởi quản lý thông qua cách thức điều hành và kế hoạch công tác và tính trung thực, tính đạo đức cùng cơ cấu bộ máy tổ chức, chính sách quy chế và quy trình, thủ tục kiểm soát.
  2. Quy trình rủi ro: Có thể xác định bằng các khu vực các mối rủ ro lớn có nguy cơ gây tổn hại cho hoạt động hoạt doanh nghiệp. Để đạt được hiệu quả cần kiểm soát chặt chẽ để không mắc rủi ro.
  3. Hệ thống giám sát: Các hệ thống là nhiệm vụ giám sát và đánh giá cần được quản lý theo đúng quy định.
  4. Hệ thống thông tin truyền thông: Các hệ thống nắm nhiệm vụ thông tin và kế hoạch cần có những ý tưởng và quy trình lựa chọn hình thức.
  5. Quá trình kiểm soát: Mọi hoạt động xảy ra trong quy trình kiểm soát của doanh nghiệp.
kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát triển nhóm
Hệ thống kiểm soát nội bộ được chia thành 5 nhóm cụ thể

Trên đây chúng tôi đã phân tích khái niệm kiểm soát nội bộ và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, hy vọng những kiến thức này sẽ giúp các bạn áp dụng vào doanh nghiệp hiệu quả.

Bình luận

zalo