• Tiếng Việt
  • English

Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp khác nhau thế nào?

24/09/2020 Proateco Tin tức,

Với mục đích giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ khác biệt với nhau về nhiều mặt.

Hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp

Khái niệm kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ là gì?

Có nhiều sự nhầm lẫn khi phân biệt quá trình kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, 2 hoạt động này hoàn toàn khác nhau vì vậy việc tìm hiểu khái niệm của 2 khía cạnh này đóng vai trò vô cùng quan  trọng.

Hiểu về khái niệm giúp nhà quản trị quản lý tốt hơn

Khái niệm kiểm soát nội bộ: Là quá trình chịu sự chi phối của chủ thể quản lý và đối tượng quản lý, được thiết lập để bảo đảm nội quy của doanh nghiệp nhằm đạt được các mục tiêu: Hiệu quả của hoạt động, sự tin cậy của các báo cáo tài chính cũng như việc tuân thủ các luật lệ và quy định.

Khái niệm kiểm toán nội bộ: Là một bộ phận độc lập nhằm đảm bảo các hoạt động đã được hoạch định hiệu quả, giúp cải thiện rủi ro và tăng tính hiệu quả thông qua các phương pháp tiếp cận mang tính hệ thống.

Hai quá trình khác biệt nhưng luôn đồng hành đồng hành song song trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

So sánh sự giống và khác nhau giữa kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

Giống nhau:

  • Giống nhau về bản chất đều hướng tới quản trị rủi ro trong doanh nghiệp
  • Là hình thức kiểm soát các hoạt động trong doanh nghiệp.

Khác nhau:

Kiểm soát nội bộ là công cụ giúp vận hành doanh nghiệp đảm bảo tính hiệu quả, tuân thủ pháp lý và việc này do ban giám đốc thực hiện. Hoạt động kiểm toán nội bộ là công cụ để kiểm tra doanh nghiệp xem có thực hiện kiểm soát nội bộ như đã đặt ra không, việc này do hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát trực thuộc hội đồng quản trị thực hiện.

Kiểm soát nội bộ bao trùm hơn, là tiếng nói của cả hệ thống trong đó có kiểm toán nội bộ.

Công cụ của hệ thống kiểm toán nội bộ là các nguyên tắc, chuẩn mực, quy định và quy chế của doanh nghiệp đề ra đúng với pháp luật nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế và xã hội.

Kiểm toán nội bộ bao gồm: kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ; kiểm toán báo cáo tài chính và tùy theo đặc thù của mỗi doanh nghiệp mà quy định chức năng cũng như nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ.

Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ 2 quá trình đồng hành song song cho sự phát triển doanh nghiệp

Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn tồn tại hai hình thức kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ. Để đảm bảo tính độc lập cũng như tránh sự chồng chéo trong hoạt động mỗi doanh nghiệp cần phải có các quy định rõ về quyền hạn cũng như trách nhiệm của hai loại hình này góp phần thúc đẩy kinh tế ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Bình luận

zalo