• Tiếng Việt

Tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng là gì?

14/10/2020 Proateco Tin tức,

Các câu hỏi được khách hàng gửi đến Proateco để được tư vấn như: kiểm soát nội bộ của ngân hàng là gì? Quy trình nội bộ về thanh toán giao dịch tự doanh của ngân hàng thương mại cần đáp ứng yêu cầu gì? Và hoạt động kiểm soát đối với giao dịch tự doanh của ngân hàng thương mại cần tuân thủ theo các quy định gì?

kiểm soát nội bộ của ngân hàng

Cùng tìm hiểu thông tin trong nội dung bài viết.

Định nghĩa được quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019), theo đó:

Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xây dựng phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan và được tổ chức thực hiện nhằm kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra. Hệ thống kiểm soát nội bộ thực hiện giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và kiểm toán nội bộ.

Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho các bạn và để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN. Chúc sức khỏe và thành công!

 

 

zalo