• Tiếng Việt
  • English

Proateco -

Tin tức

Báo cáo kiểm toán là gì?

Báo cáo kiểm toán là gì? Sau khi kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính thì kiểm toán viên cần đưa ra ý kiến kiểm toán của mình...

SỰ KIỆN

Kỹ năng làm việc nhóm – teamwork

Kỹ năng làm việc nhóm là yêu cầu tối thiểu và không thể thiếu của mất kỳ cá nhân khi tham gia học tập, sinh hoạt cộng đồng hay...
zalo