• Tiếng Việt

Phát triển kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của một cá nhân trong đời sống xã hội ngày nay. Kỹ năng mềm đóng vai trò quyết định đến 70% sự thành công của một người trong khi kỹ năng nghề chỉ chiếm tới 30% vai trò quyết định. Các kỹ năng mền cũng có ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành chỉ số thông minh cảm xức hay chí tuệ cảm xúc (EQ) của một cá nhân. Bộ lao động Mỹ đã có quy định một công nhân trong độ tuổi lao động phải có ít nhất 13 kỹ năng mền như khả năng tư duy sáng tạo, khả năng làm việc nhóm, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp,… Ở Việt Nam, kỹ năng mềm đang được đặc biệt quan tâm và các trường trong hệ thống đào tạo quốc dân đã đưa kỹ năng mềm thành môn học phổ cập, trang vị cho học sinh sinh viên các kỹ năng sống phù hợp với sự năng động và thay đổi của môi trường kinh kế xã hội ngày nay. Mặc dù vậy, vẫn chưa có một quy định hướng dẫn cụ thể của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền các kỹ năng sống, kỹ năng mềm.

Qua tham khảo các kỹ năng mềm được Bộ lao đông Mỹ xác định và nghiên cứu thực tế phát triển kỹ năng mềm toàn diện của một cá nhân, PROATECO đã phát triển hệ thống phân loại kỹ năng của một cá nhân trưởng thành trong môi trường kinh tế xã hội Việt Nam thành 4 nhóm năng lực trên cơ sở phân loại các kỹ năng mềm, bao gồm: (i) Nhóm kỹ năng phát triển năng lực tư duy của cá nhân, (ii) Nhóm kỹ năng phát triển năng lực quản trị bản thân, (iii) nhóm kỹ năng phát triển năng lực lãnh đạo, và (iv) nhóm kỹ năng phát triển năng lực xã hội. Số lượng kỹ năng mỗi nhóm sẽ tùy thuộc mỗi cá nhân, đặc điểm công việc, nghề nghiệp và sở thích mỗi cá nhân. PROATECO đưa ra mô hình 4 nhóm với 16 kỹ năng dưới đây.

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tự bồi dưỡng các kỹ năng của các cá nhân, PROATECO đã phát triển các giải pháp huấn luyện – đào tạo trực tuyến thông qua hệ thống các bài học online được số hóa, phù hợp nhu cầu của đông đảo khách hàng. Ngoài các giải pháp học tập trực tuyến, PROATECO đồng thời cung cấp các gói huấn luyện kỹ năng offline cho các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu.

Nhóm kỹ năng phát triển năng  lực tư duy

 1. Kỹ năng tư duy sáng tạo
 2. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 3. Kỹ năng khám phá bản thân

Nhóm kỹ năng phát triển lực năng  quản trị bản thân

 1. Kỹ năng làm chủ cảm xúc
 2. Kỹ năng quản lý sức ép – STRESS
 3. Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian
 4. Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc

Nhóm kỹ năng phát triển năng lực lãnh đạo

 1. Kỹ năng giao việc cho nhân viên
 2. Kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát triển nhóm
 3. Kỹ năng quản trị thành tích

Nhóm kỹ năng phát triển năng lực xã hội

 1. Kỹ năng đàm phán
 2. Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
 3. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
 4. Kỹ năng làm việc nhóm – TEAMWORK
 5. Kỹ năng tìm kiếm việc làm và trả lời phỏng vấn
 6. Kỹ năng giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ
zalo