• Tiếng Việt

Quản trị tổ chức

Quản trị tổ chức, tiếng anh thường gọi là Corporate Governance, đang trở thành một nội dung quan trọng trong công tác quản trị điều hành của một tổ chức. Ở các nước phát triển, qua hàng loạt các vụ đổ vỡ của các doanh nghiệp, định chế lớn, nội dung quản trị tổ chức đã được luật hóa và đã có nhiều mô hình quản trị tổ chức trở thành thực tiễn tốt  được tham khảo và vận dụng rộng khắp trên thế giới. Tại Việt Nam, quản trị tổ chức đang được quan tâm đặc biệt, qua sự đổ vỡ của hàng loạt  tổ chức tín dụng từ việc yếu kém trong quản trị và gian lận nội bộ, sức ép công khai và minh bạch thông tin trong tiến trình toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh chóng và nhu cầu mở rộng thị trường vốn, thị trường tài chính. Với các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong quản trị tổ chức, được trang bị các kiến thức và kỹ năng tốt nhất trong quá trình điều hành tại các doanh nghiệp lớn và giảng dạy tại các trường đại học uy tín, PROATECO phát triển gói giải pháp tư vấn quản trị tổ chức và tiếp cận phù hợp với mọi nhóm khách hàng tổ chức và doanh nghiệp. Các giải pháp được may đo phù hợp với nhu cầu và đặc thù mỗi tổ chức.

zalo