• Tiếng Việt
  • English

Tin tức

Báo cáo kiểm toán là gì?

27/10/2020 Proateco Tin tức,
Sau khi kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính thì kiểm toán viên cần đưa ra ý kiến kiểm toán của mình nằm trong báo cáo kiểm toán....

Nhân viên kiểm soát nội bộ là gì?

14/10/2020 Proateco Tin tức,
Kiểm soát nội bộ (KSNB) là việc thiết lập một hệ thống các quy chế, thủ tục, quy trình (về tài chính, quản lý, nhân sự, kinh doanh, sản...
zalo