• Tiếng Việt
 • English

Quy định chung về việc xử phạt khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân muộn

24/10/2020 Proateco Tin tức,

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) muộn sẽ phải nộp phạt như thế nào? Mức xử phạt là bao nhiêu? Cùng tìm hiểu quy định chung về việc xử phạt khi quyết toán TNCN muộn.

Trường hợp nào bị xử phạt về quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Theo thông tư số 166/2013/TT-BTC, Bộ tài chính đã quy định như sau:

 • Các cá nhân, tổ chức (gọi chung là người vi phạm) thực hiện những hành vi vi phạm về thuế một cách cố ý hay vô ý đều bị xử phạt hành chính theo Quy định của Luật quản lý thuế về mức xử phạt dành cho hành vi đó.
 • Các hành vi vi phạm về thuế được cho là: nộp hồ sơ đăng ký thuế muộn. Thay đổi thông tin đã khai trong hồ sơ đăng ký thuế nhưng thông báo chậm so với thời gian quy định. Khai thuế không đầy đủ hoặc chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân so với thời gian quy định…
 • Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả, đối tượng vi phạm mà xem xét mức phạt sao cho hợp lý. Đồng thời, có những chính sách giảm nhẹ hay tăng mức phạt sao cho phù hợp.

Thuế

Những hình thức xử phạt khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân muộn

Có 2 hình thức xử phạt được quy định như sau:

 • Phạt cảnh cáo đối với những hành vi vi phạm về thuế mức độ nhẹ, không nghiêm trọng. Phạt cảnh cáo có thể được giảm nhẹ mức độ phạt và được quyết định bằng văn bản.
 • Phạt hành chính đối với các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm về thuế, trong đó mức phạt cá nhân bằng một nửa so với mức phạt tổ chức. Mức phạt tiền được quy định tại điều 7, điều 8, điều 9, điều 10 và điều 11 theo thông tư số 166/2013/TT-BTC.

Lưu ý: Mức phạt hành chính đối với hộ gia đình vi phạm thuế tương đương với mức phạt đối với cá nhân.

Mức phạt cụ thể đối với từng trường hợp nộp muộn thuế thu nhập cá nhân

Để tra cứu mức tiền phạt mà mình phải chịu thì các cá nhân và công ty nên xác định số ngày mà mình đã nộp chậm đối với hành vi quyết toán thuế TNCN chậm hơn so với thời gian quy định.

Căn cứ vào Điều 9 của Thông tư số 166/2013/TT-BTC quy định về mức xử phạt đối với các hành vi quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm so với thời gian được quy định, cụ thể như sau:

Phạt cảnh cáo

Phạt cảnh cáo đối với các hành vi quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm so với thời gian quy định từ 1 đến 5 ngày.

Phạt tiền

Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế chậm hơn thời gian quy định từ 1 đến 10 ngày (trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều này): phạt 700.000 đồng.

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ, phạt không dưới 400.000 đồng.
 • Nếu có tình tiết tăng nặng, phạt không quá 1.000.000 đồng.

Đối với trường hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm từ 10 đến 20 ngày so với thời hạn: phạt 1.400.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ, phạt không dưới 800.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng, phạt không quá 2.000.000 đồng.

Trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời gian quy định từ 20 đến 30 ngày: phạt 2.100.000 đồng.

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ, phạt không dưới 1.200.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng, phạt không quá 3.000.000 đồng

Trường hợp quyết toán chậm từ 30 đến 40 ngày: phạt 2.800.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ, phạt không dưới 1.600.000 đồng
 • Nếu có tình tiết tăng nặng, phạt không quá 4.000.000 đồng.

Phạt tiền 3.500.000 đồng đối với các trường hợp sau đây

 • Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân chậm hơn so với thời gian quy định từ 40 đến 90 ngày.
 • Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng trong thời gian này, không phát sinh thêm số thuế phải nộp.
 • Không nộp hồ sơ khai thuế và không phát sinh thuế phải nộp trong thời gian này (trừ trường hợp có những quy định khác)
 • Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý và quá thời gian được quy định trên 90 ngày.

Lưu ý:

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ, phạt không dưới 2.000.000 đồng.
 • Nếu có tình tiết tăng nặng, phạt không quá 5.000.000 đồng.

Để không phải nộp phạt khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân muộn. hy vọng mỗi cá nhân và doanh nghiệp chú ý thời gian và tuân thủ pháp luật.

 

 

 

zalo