• Tiếng Việt

Kỹ năng làm việc nhóm – teamwork

07/09/2020 Proateco Sự kiện,

Kỹ năng làm việc nhóm là yêu cầu tối thiểu và không thể thiếu của bất kỳ cá nhân khi tham gia học tập, sinh hoạt trong cộng đồng hay trong môi trường doanh nghiệp,… Các hoạt động nhóm trang bị cho chúng ta các kỹ năng làm việc theo nhóm, hòa đồng, giúp các học viên có thể dễ dàng xử lý các mối quan hệ nhóm và tăng hiệu  quả của nhóm. Dưới đây là các hình ảnh “rất nhiệt” của hơn 400 lượt học viên tham gia khóa học này:

kỹ năng làm việc nhóm

kỹ năng làm việc nhóm 1

kỹ năng làm việc nhóm 2

Kỹ năng làm việc nhóm – teamwork”

 

zalo