• Tiếng Việt

Proateco triển khai khóa học “Quản trị rủi ro trong kinh doanh” tại Viện Quản trị và công nghệ Thuộc Đại học FPT

29/07/2020 Proateco Sự kiện,

Ngày 27/7 Proateco đã có buổi đào tạo cho lớp SeMBA là lớp đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh cao cấp của Viện Quản trị và công nghệ Thuộc Đại học FPT.

Học viên trong khóa đào tạo của Proateco lần này là các nhà quản trị, điều hành các doanh nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trực tiếp kinh doanh. Khóa học Quản trị rủi ro trong kinh doanh được thiết kế trên cơ sở các thực tiễn hiện hành tốt nhất về quản trị rủi ro, cùng với kinh nghiệm quản trị điều hành cấp cao trong kinh doanh và quản trị rủi ro của giảng viên.

Proateco đã có buổi đào tạo cho lớp SeMBA là lớp đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh cao cấp

Giảng viên là TS. Trịnh Thanh Bình – Nhà sáng lập và CEO PROATECO, Phó Hiệu trưởng Thường trực và CEO của Trường Đại Học Nguyễn Trãi, đồng thời TS. Trịnh Thanh Bình hiện đang hợp tác giảng dạy với nhiều trường đại học, trong đó có Khoa Quốc tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chương trình MBA, Chương trình CEO của Viện Quản trị kinh doanh và Công nghệ FSB thuộc Đại Học FPT.

Học viên trong khóa đào tạo của Proateco lần này là các nhà quản trị, điều hành các doanh nghiệp

Với những kinh nghiệm thực tiễn và đào tạo cùng phương pháp giảng dạy chủ động với sự kết hợp kiến thức, kinh nghiệm của giảng viên. Các bài tập tình huống tạo môi trường học tập và phát huy tối đa khả năng của mỗi học viên, liên hệ với thực tế môi trường biến động hiện nay. …

Trong tương lai Proateco cùng Viện Quản trị và công nghệ Thuộc Đại học FPT sẽ triển khai sâu rộng nhiều khóa học kỹ năng bổ ích

Khóa học “Quản trị rủi ro trong kinh doanh” với sự giảng dạy của TS. Trịnh Thanh Bình đã mang đến nhiều bài học bổ ích cho các học viên lớp đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh cao cấp của Viện Quản trị và công nghệ Thuộc Đại học FPT. Trong tương lai Proateco cùng Viện Quản trị và công nghệ Thuộc Đại học FPT sẽ triển khai sâu rộng nhiều khóa học kỹ năng bổ ích hơn nữa.

zalo