• Tiếng Việt

Phát triển kỹ năng làm chủ cảm xúc – chìa khóa thành công

07/09/2020 Proateco Sự kiện,

Các tài khoản học ONLINE qua các video bài giảng số hóa ứng dụng công nghệ 4.0  có góp phần giúp các học viên phát triển được kỹ năng làm chủ cảm xúc? Câu trả lời là có.  Hệ thống lý thuyết cô đọng với các ví dụ minh chứng giúp các anh chị học viên có được kiến thức đầu đủ về kỹ năng này, giúp các anh chị thay đổi nhận thức và điêu chỉnh hành vi theo hướng rèn luyện trí tuệ cảm xúc – EQ và nâng cao trí thông minh cảm xúc của mỗi người. Thêm vào đó, các hoạt động trên lớp OFFLINE giúp các học viên đẩy nhanh hơn tiến trình học tập và phát triển kỹ năng của mình.

kỹ năng làm chủ cảm xúc

kỹ năng làm chủ cảm xúc 1

kỹ năng làm chủ cảm xúc 2

kỹ năng làm chủ cảm xúc 3

kỹ năng làm chủ cảm xúc 4

kỹ năng làm chủ cảm xúc 5

zalo